Coaching op verschillende manieren, onder andere NLP

Coaching wat is dat? Waarom gecoached worden? Hoe? NLP.

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Zo coachen wij mensen om schadelijk eet- of leefgedrag te veranderen. Scholieren en studenten om te slagen. Zzp-ers tot directeuren om hun persoonlijke of zakelijke doelen te halen. Medewerkers en managers om met hun collega’s om te kunnen gaan. Maar ook als je emotioneel uit balans bent en niet om kan gaan met het heden of het verleden, of angst hebt voor de toekomst, kunnen we je coachen. Zo hielpen we veel mensen met een burnout of een dreigend burnout. Hier zit, vaak door onbewuste beperkende overtuigingen gestuurd gedrag achter. Ook helpen we mensen met trauma’s, een scheiding, een dominante partner of ouder.

Coaching

Waarom coaching?

Einstein zei: „Je kunt problemen niet oplossen met de zelfde denkpatronen als die waarmee de problemen in het leven geroepen zijn. „
De manier waarop iemand de werkelijkheid waarneemt, zijn of haar ingesleten reactiepatroon en de gedachtencirkelgangen bepalen vaak dat iemand geen oplossing vindt voor een probleem. Inzicht geven in de ander en in de eigen interpretatie van de situatie en het eigen reactiepatroon kunnen al leiden tot een opening. Het verkennen van een andere innerlijke houdingen stellen van andere prioriteiten en dergelijke kunnen iemand de gereedschappen geven om te bereiken wat ie eerst niet kon bereiken. Soms helpt een enkele goed gekozen zin al heel goed. „Wil je gelijk krijgen of gelukkig zijn, is er zo een.” Het gelijkhebberige verstand zal vaker vasthouden aan het gelijk. De mens in balans voor geluk.

Leren gaat van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam

Coaching is ook: Motivatie opgang brengen om te veranderen. De gecoachte maakt altijd het onderstaande proces van leren door: Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam en dan naar Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het Onbewust Bekwaam handelen. Eerst weet je niet dat je iets niet weet/kunt, daarna weet je dat je het niet weet/kunt, daarna weet je dat je het weet/kunt. En als je het echt verinnerlijkt hebt, ben je je niet meer bewust van je bekwaamheid. Je handelt gewoon juist, je kunt het.


De coach vraagt, laat via oefeningen inzicht en andere keuzes tot stand komen

De cliënt bepaalt het doel: de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. De client blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen. Regelmatig is er eerst acceptatie of vergeving nodig voor iemand verder kan. Wij hebben protocollen om daaraan te werken, als de client dat wil. Want dat blijft leidend. Wij werken als coach met de kwaliteiten die in iemand zitten, die maak je vrij waardoor iemand zijn potentieel vergroot en maximaler presteert.

Coachingswijzen, NLP coaching

Wij werken met verschillende coachingswijzen en soorten oefeningen.
1)    De vier vragen van Katie Byron
2)    NLP coaching
3)    Socratisch gesprek
4)    Provocatief coachen
5)    Body focus
6)    Een gesprek waarin we heel goed luisteren
7)    Het ontmantelen van overtuigingen (volgens Barbara Whitney)
8)    Werken met de delen
9)    Meerdere andere vormen
Op een gegeven moment dient zich een moment aan in het consult waarin coaching het beste is. Wij stellen dan een van deze werkwijzen voor, leggen kort uit wat het inhoudt en als de client dat wil, gaan we aan de slag.

NLP coaching Neuro Linguistisch Programmeren

NLP is een verzameling van kennis, oefeningen en technieken waarbij vaak de structuur is: Wat is het probleem? Faalangst bijvoorbeeld. Hoe neemt iemand de werkelijkheid waar (dat doen we allemaal verschillend), wat is het doel? En welke hulpbronnen zijn nodig om dat doel te bereiken. Jaap Hollander, bekend NLP-er zegt:
.NLP is de wisselwerking tussen drie elementen:
1. Een methode die de subjectieve ervaring onderzoekt; d.w.z. dat het structuren (elementen en verbanden) in onze beleving opspoort.
2. Een methode om te modelleren, d.w.z. een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken met behulp van psychologische veranderingstechnieken. (Er is bijvoorbeeld iemand die iets wat de client wil leren, heel goed kan. Je neemt diegene als model en neemt diens aanpak over.)
3. Een communicatietechnologie, d.w.z. een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en de communicatie – binnen en tussen mensen – te verhelderen en te versterken.
We werken met deze methoden omdat je daarbij niet tientallen keren rationele gesprekken hoeft te voeren, zoals vaker bij psychologen en psychotherapeuten gebeurt. Regelmatig blijft dat een gesprek tussen twee hoofden, waarbij nog geen contact gemaakt wordt met overtuigingen, onbewuste patronen, emoties en Wie ben je echt. Met nlp en body focus kom je bij het onderbewustzijn en is heel diep en pijnlijk peuren in oude pijn veelal niet nodig.

Heel regelmatig is het eerste wat we iemand leren: neem waar wat je gevoel, je intuïtie zegt en wat je verstand zegt. Dit is heel belangrijk met name voor mensen die te veel in hun hoofd zitten.