Een doel bereiken door niet te doen. De kracht van Wu wei

Zit je in een situatie met iemand waarbij jij vindt dat die ander zus of zo moet doen en diegene doet dat niet, ondanks vele verzoeken, epistels verzoeken van jouw kant? Overweeg dan de kracht van Wu Wei.

Een client van me had al jaren ruzie met zijn ex. Telkens schreef hij brieven. Hij wilde dat zij iets deed. Zij deed dat niet. Al die brieven leidden tot steeds grotere afstand en boosheid wederzijds. Ik legde hem het principe van Wu wei uit. Zeven maanden later mailde hij me: “Ik heb een half jaar lang alleen puur zakelijk gemaild met mijn ex over tijden waarop we de kinderen ophalen ed. Over de kwestie heb ik niets gezegd of gemaild. En zie hier: Ze is coöperatiever dan ooit tevoren. Ik heb door niets te doen meer bereikt dan in de zeven jaar brieven schrijven, verwijten en eisen.”

Ook in mijn eigen leven en bij vele andere mensen heb ik gezien dat dit werkt.

Taoïsme

Het principe van Wu wei komt uit het Chinese Taoïsme. Letterlijk betekent het: ‘Niet doen”. Hiermee wordt niet bedoeld: passiviteit. Maar het is een houding waarbij men handelt zonder bijbedoelingen. Je grijpt niet in in de natuurlijke loop der dingen. Daarmee voel je dat alles zijn juiste timing kent. Wu wei is in het Taoïsme, als een zuiverste kenmerk van de taoïstische levenshouding, een manier van handelen die vrij is van begeerte of persoonlijke wil. In Tao Te King zegt de wijze Lao Tse hierover: ” De wijze doet daarom niet en toch blijft niets ongedaan.” Je krijgt voeling met de natuurlijke lop der dingen zonder te willen ingrijpen. het is een proces van stilhouden en aftasten. Tijdens het ontwikkelen van deze houding wordt je waarneming scherper, alleen spontane ingrepen die als vanzelfsprekend uit het karakter van de situatie voortvloeien worden zinvol geacht. Het gaat vooral om de juiste timing.

 

Photo by Ioan Sameli

Latest posts by admin (see all)

GEEN REACTIES