FAQs

Wat zijn de tarieven?

Eerste consult 100,-, vervolgconsult 70,-

Bent u aangesloten bij een beroepsvereniging?

Ja ik ben lid van de NVKH, lidnummer 0461. Deze organisatie staat al 25 jaar garant voor een professionele beoefening van de homeopathie. Leden dienen zich te houden aan tuchtrecht, klachtenrecht, nascholingseisen, eisen aan de praktijk etc.

Via de NVKH ben ik aangesloten bij de koepel RCBZ licentie 170377R

De AGB code van mij persoonlijk is 90001746, de AGB code van de praktijk 90023658.

Heeft u een klacht?

Neem contact met mij op. Ik leer graag van uw feedback. Komen we er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van de NVKH via email info@nvkh.nl

Volgens de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) moet iedere beroepsbeoefenaar voldoen aan een klachtreglement. De NVKH heeft een klachtreglement en klachtenfunctionaris. Dit reglement is goedgekeurd door de patiënten-/cliëntenorganisatie via Zorgbelang Nederland.

 Klachtenfunctionarissen en de geschilleninstantie worden beiden gecoördineerd door de SCAG(Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen), waarbij alle NVKH leden zijn aangesloten.

Het klachtenreglement voldoet volledig aan de wettelijke vereisten.

Het klachtenformulier vindt u op de website van de nvkh bij “over ons/ klachtenafhandeling”.